Предстоящи събития

28.04.2018 16:00 - Отчетно-изборно събрание в Хасково29.04.2018 16:30 - Среща със зам.-министър Светлана Йорданова и с депутата Борис Ячев в Карловоминали